Bereslimme Beertjes
inloggeninloggen

Innovatiecentra vve: Dordrecht en Bereslim

Uit recente onderzoeken (Pre-COOL, pilot Startgroepen en CPB-onderzoek) naar de effectiviteit van vve blijkt dat vve effectief is voor kinderen met een risico op (taal)achterstand, maar dat in de uitvoering de educatieve kwaliteit voor verbetering vatbaar is. Ook blijkt de manier waarop vve wordt ingezet bepalend voor de kwaliteit en de effectiviteit.
Het NRO nodigde namens het ministerie van OCW gemeenten en voorschoolse instellingen uit om gezamenlijk een plan in te dienen voor de invoering van een innovatieve maatregel in hun gemeente om de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie (vve) te verbeteren. De digitale prentenboeken van Bereslim zijn onderdeel van een van de vijf winnende plannen. Voor meer informatie, zie we website van het NRO.

Nieuwsbrief Bereslim

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Bereslim nieuws? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven